Výlet směr Ostrava

Cesty a výlety
Výletníčkův blog

   Konečně se počasí umoudřilo a tak vyrážíme na celodenní výlet směrem Ostrava. Hlavní náš cíl je pěchotní srub Alej nedaleko vesnice Darkovičky. Již dříve jsme měli tento "bunkr" vyhlédnutý za cíl našeho výletu

 

   z doby, kdy jsme náhodně projížděli kolem, ale již byl večer a bylo zde zavřeno.

  Pěchotní srub Alej se nachází v areálu čs. opevnění. V Darkovičkách, které se skládá ze tři pěchotních srubů - Alej, Orel a Obora.
  Alej – je přístupný a kompletně vybavený i s výzbrojí z r.1937, Obora je zrekonstruovaný do podoby, jakou měl v r. 1938, ale je zatím nepřístupný a Orel zatím najdeme ve stavu, v jakém byl na konci války v r. 1945. Celkový počet srubů v obranné linii byl kolem čtyřiceti a srub Alej měl číslo 19 a Orel číslo 20. Srub Alej leží nedaleko silnice Hlučín - Hať a nelze ho přehlédnout. Zajíždíme na parkoviště nedalako srubu a děti ihned vybíhají kolem protitankového příkopu a zátarasů z ježků a ostnatého drátu k nedalekému tanku T34.
Darkovičky srub Alej

  Po jeho prohlídce se vracíme zpět ke srubu, od kterého na nás mává průvodce a volá jestli jdeme na prohlídku. U vchodu do srubu se setkáváme ještě s jednou rodinou a průvodce začíná již svůj výklad. Postupně vysvětluje dobu a podmínky, za kterých opevnění vznikalo. 

Darkovičky srub Alej - kanon

  Nejvíce nás zaujala doba, po kterou se provádělo betonování srubu a to pouhých 6 dnů a nocí. Celková výstavba srubu trvala asi 7 měsíců. To jsou termíny které by dělaly vrásky na čele i dnešní firmám s moderními technologiemi.
  Poté vstupujeme do nitra srubu a postupně procházíme dvěma místnostmi s protitankovými kanóny a lehkými a těžkými kulomety, které byly určeny pro obranu srubu, které jsou po pravé a levé straně srubu a jsou namířeny směrem k sousednímu srubu.
Dále si můžeme prohlédnout vnitřní stranu pozorovacích zvonů a velitelskou místnost. Po schodech scházíme o patro níže, kde si prohlížíme ubikace mužstva, sklad munice a místnost se 40 metrovou studnou a agregátem na výměnu vzduchu v objektu.
Tento agregát byl jak na elektrický pohon, tak i na ruční, což nám průvodce ukazuje a někteří si to zkouší i na vlastní kůži.
Zde asi půlhodinová prohlídka končí a my vycházíme z příjemného chládku bunkru ven.

 

   Venku nás ještě průvodce směřuje k dalšímu nedalekému srubu Orel. Docházíme k němu asi po 500 metrech kolem další vojenské techniky. Taky zde vedle srubu je několik tanků T34 a samohybné dělo.

  Samotný pohled na sub je velmí žalostný. Všechny tři pancéřové zvony jsou vytrženy a zbyly zde po nich jen velké díry ve stěnách srubu, ze kterých trčí železné tyče, kterými jsou stěny srubu vyztuženy (pro vyztužení betonových stěn je použito asi 120 tun železa). Otvorem po zvonu v zadní straně strubu šplháme na "střechu" srubu, z které je krásný výhled po okolí. Je odsud vidět srub Jaroš, který je další v řadě opevnění, ale menší bunkry "Řopíky" rozeseté po okolních polích. Jdeme se podívat na nedaleký řopík v poli, ale je celý zarostlý a uzamčený. Ještě se jdeme podívat jen na skok na srub Jaroš, který je už jen kousek od řopíku. I ten je v dosti žalostném stavu, ale narozdíl od Orla se na něm pracuje a je zde již částečně restaurovaná levá strana srubu v okolí střílen a je nahrazen jeden vytržený zvon. Na srubu se usilovně pracuje a za pár let bude možná alespoň z venčí vypadat jako "za mlada". Darkovičky srub Orel

  Odsud se již rychlým krokem vracíme na parkoviště k autu a po menší poradě odjíždíme směrem k zámku Raduň.

Zámek Raduň

  Po menším kličkování po místních cestách z důvodu oprav a uzávírek silnice, přijíždíme do obce Raduň a hledáme místo na zaparkování. Parkujeme zhruba uprostřed obce společně s ostatními auty na točně autobusu. Až asi po 100 metrech pěší chůze zjišťujeme, že je zde i parkoviště pro návštěvníky zámku, ale bohužel není dobře označené. Cesta k zámku vede okrajem zámeckého parku kolem rybníku. Zámek je vidět již z daleka na nevelkém kopečku. Po příchodu na zámek se ještě dodatečně připojujeme k výpravě. Společně s ostatními návštěvníky se dozvídáme o historii zámku a postupně procházíme jeho pokoje. Zámek je bohužel z velké části vybaven inventářem, který není původní, ale je dobový a vypovídá o stylu a době, kdy byl zámek obýván svými majiteli. V průběhu času zde totiž byla škola, učiliště a část místností využíval obecní úřad. Až v 80. letech byl zámek předán zpět do rukou památkové péče a začal být postupně opravován a vybavován mobiliářem. Prohlídka byla velmi zajímavá a nejvíce nás zaujala prohlídka podkroví, kde se zachovalo vybavení původní knihovny a potom i prohlídka dětských pokojů a pokoje vychovatelky dětí.
  K zámku patří ještě oranžerie s okrasnou zahradou, ale tam už jsme se nepodívali, protože se oranžerie v 16.00 uzavírá.

 

   Po menším občerstvení z vlastních zdrojů jsme se vydali zpět směrem na Ostravu.

  Opět po menším kličkování po zdejších silnicích z důvodů oprav a objížděk, jsme se neplánovaně zastavili ještě v Hrabyni u Památníku Ostravské operace.
  Je to monumentální stavba, kterou nejde přehlédnout. Bohužel jsme se mohli projít již jen po okolí památníku, protože již bylo po zavírací době. Součástí památníku je opět volně přístupná výstava vojenské techniky.
Památník II.světové války - Hrabyně

  Po prohlídce areálu památníku jsme vyrazili již definitivně směrem k domovu.

 
SEO by Artio