Minaret

Památky
Minaret u zámku Lednice

   Minaret se nachází uprostřed lednického parku asi dva kilometry severně od lednického zámku. Stavba byla započata v roce 1797 vyhloubením základové jámy a zatlučením dřevěných kůlů z důvodu stabilizování budoucí stavby na nestabilním podloží nedaleko řeky Dyje.

 

Navržená stavba, neměla a nemá v našich končinách obdoby. Stavbu navrženou architektem Josefem Hardmuthem ( vynálezcem tužky ) tvoří patrová budova čtvercového půdorysu se středovou věží. Samotná věž je vysoká necelých 60 metrů a má celkem tři vyhlídkové ochozy. Na horní ochoz můžete vystoupat po 302 schodech a můžete odsud shlédnout okolní park, Bílé Karpaty nebo Pálavu a za dobré viditelnosti je odsud vidět vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni. V prvním patře Minaretu se nachází osm sálů v kterých měli Lichtenštejnové sbírku orientálních předmětů dovezených z cest. Podlahy sálů jsou pokryty kamennou mozaikou a zdi zdobeny maurskými kresbami a nápisy.
 

Umístění: Jihomoravský kraj;  asi 5 km od Břeclavi

Přístupnost:  autem na parkoviště na náměstí nebo nedaleko zámeckého areálu   
                      od zámku pěšky parkem, nebo větší část cesty na loďce po řece Dyji z přístaviště za zámkem

Otevírací doba: duben - říjen  9-16 hod 
                          květen - září  9-17 hod 
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Poloha na mapě:  Ukázat na mapě

Odkaz:  www.zamek-lednice.info

Pohled z Minaretu na park a zámek Lednice

 
SEO by Artio