Výlet na Pulčínské skály

Cesty a výlety
Pulčínské skály - úvod

   Je sobotní dopoledne a my vyrážíme směrem na Vsetín do Pulčínských skal. Pulčínské skály nalezneme asi 10km jižně od Vsetína v CHKO Beskydy a je to

 


Pulčínské skály

největší Moravský skalní labyrint. Dojíždíme do vesnice Pulčín, kterou využijeme jako výchozí bod  pro naši tůru.

Vesnice leží na protější straně údolí než skály a je vzdálená asi 600m od skal. My však chceme trochu delší procházku a proto po zaparkování v centru vesnice vyrážíme pěšky a asi po 30 metrech za restaurací odbočujeme u dřevěné studny doprava (mezi domy). Znovu asi po 60-70 metrech odbočujeme, ale tentokrát vlevo. Po dalších 120metrech opouštíme vesnici a polní cestou vyrážíme směrem za dobrodružstvím. Jdeme po kamenité polní cestě loukami, místy do mírného kopce. Míjíme postupně dvě rozcestí ve tvaru Y, ale pokaždé se držíme vlevo. Cesta vede skoro již po rovině a mírným obloukem se stáčí vlevo k lesu v horní části údolí. Samotnou cestu lemují stromy a občasný keřový porost, přes který se při pohledu vlevo můžeme kochat pohledem na údolí s vystupujícími skalami na protějším kopci. Mezitím docházíme již k lesu v horní části údolí a pokračujeme dál po lesní cestě. Po 150-200 metrech chůze lesem odbočujeme z lesní cesty ostře doleva a napojujeme se na modře značenou turistickou stezku, která vede do nízkého porostu a později znovu lesem a navádí nás po hřebeni kopce ke skalám. Cesta se po chvíli stáčí z hřebenu lesem kamenitou stezkou z kopcePulčínské skály

a po nějaké chvíli docházíme k místu někdejšího skalního hradu. Zde se můžeme rozhodnout, jestli se vydáme

Pulčínské skály

schůdnější cestou vpravo, která vede lesem a můžeme zde vidět skalní bloky ze zadní strany nebo se můžeme vydat obtížnější trasou skalami dolů po značené stezce. Obě tyto cesty se schází u potoka v dolní části údolí. Chvíli se kocháme rozhledem po údolí, zapisujeme se do pamětní knihy a nakonec se vydáváme tou strmější cestou, která vede po vnější straně skal. Ze začátku přemýšlíme, jestli jdeme správným směrem, protože stezka je dosti krkolomná a vhodná tak pro kamzíky, ale potkáváme turisty jdoucí proti nám, tak že jdeme asi správně. V duchu je litujeme a jsme rádi, že jdeme směrem dolů. Po chvilce se stezka stává schůdnější a již má podobu chodníků, jaké známe např. z Prachovských skal. Za nějakou chvíli docházíme k potoku, u kterého skály jako mávnutím kouzelného proutku postupně končí. Odtud je nutno již jen vyjít asi 0,6 km do kopce k vesnici Pulčín a najít zde na parkovišti auto.

 

Cestou ještě před vesnicí odbočujeme a děláme pár fotek skal na protější straně údolí, ale za chvíli jsme již u auta a vydáváme se směrem k domovu.

 

Pulčínské skály

 
SEO by Artio