Strašidlo na půdě

Strašidlo na půdě

   Matěj se vrátil ze školy domů ve skleslé náladě. Klárka okamžitě odhadla, co se stalo: „Pětka?“ „Ne, čtyřka z dějáku.“

 

 

„Vždyť ses včera učil. Z čeho to bylo?“
„Je to ostuda, Pěnička mě dostal na historii Prahy, a co víc, ptal se mě na historii naší čtvrti.“
„No, to tedy ostuda je. Rodilému Pražákovi by se to stát nemělo,“ přitakala Klárka.
Matěj zaťal pěsti: „Ale já mu to nedaruji. Dozvím se toho tolik o naší čtvrti, že bude Pěnička mrkat!“
„Jó, a jak to chceš udělat?“

 „Půjdu za panem Vitáskem, ten má celou Prahu v malíčku a navíc zná tolik zajímavostí, že bude mrkat celý učitelský sbor.“
Klárka se zamyslela: „To je dobrý nápad, půjdu s tebou. Pan Vitásek umí velice pěkně vypravovat. Ráda si to poslechnu.“
K večeru se oba sourozenci vydali o dvě patra výš. Zatímco oni bydleli v přízemí, pan Vitásek bydlel v druhém patře jejich krásného starobylého domu. Zazvonili a za chvíli se ve dveřích objevil pan Vitásek, v dobré náladě jako obyčejně.

 „Nazdar uličníci,“ zahlaholil, „co mi nesete?“
Velice se podivil, když se dozvěděl,  že Matěj s Klárkou prahnou po vědomostech z historie Prahy. Ale ani mrknutím oka nedal najevo, že by se snad spletli v adrese.
„Pojďte dál, posaďte se, pokud máte kam. Píšu zrovna knihu o pražských strašidlech, tak tu jsou všude papíry a knížky, z kterých si dělám poznámky.“
„O strašidlech?“ vykulila oči Klárka.
„Divíš se, co? Ale strašidel je v Praze tolik, že se nedají ani všechna popsat. Jenom u nás, na Starém Městě, se to strašidly jen hemží.“
„U nás v domě je prý taky jedno,“ vzpomněl si Matěj, „ale táta říkal, že je to nesmysl.“

Praha

„To není možné,“ vydechla Klárka.
„A viděl jste ho?“ vyzvídal Matěj.
„O takovou známost nestojím,“ řekl pan Vitásek, „protože u strašidel nikdy nevíš, co udělají.“
 Hovor se po chvíli stočil na další strašidla a zajímavosti z historie Starého Města pražského, a tak Klárka s Matějem odcházeli od pana Vitáska  plni nových poznatků a dojmů.
Handlíř Bedřich však nedal Matějovi spát.

„Jak to, že není pan Vitásek zvědavý, jak to strašidlo vypadá? To já bych si to šel ověřit.“
Klárka vyprskla smíchy: „Ty jsi ten pravý, jak tě znám, nevylezl bys v noci ani na chodbu.“
Tohle Matěje urazilo. Aniž by si to rozmyslel, vykřikl: „Abys věděla, dneska v noci se podívám tomu strašidlu na zuby!“
Klárka se polekala: „To nemyslíš vážně!“
Matěj se teď cítil jako jeden ze sedmi statečných, a tak pokračoval: „V noci se vyplížím na chodbu a půjdu na půdu. Podívám se na strašidlo a pak ti povím, jak vypadalo.“
V hlavě se mu rodil plán, jak to všechno provede. Až bude v domě ticho, vyklouzne na chodbu, počká chvíli za dveřmi, pak se vrátí a bude Klárce vyprávět, co všechno na půdě viděl.
Klárka nevěřícně pozorovala, jak se bratr na noční výpravu připravuje.
Na noční stolek postavil baterku a pod peřinu zastrčil kapesní nůž, který si brával s sebou, když jezdili na  prázdniny k babičce do Krkonoš.
Minuty se zvolna vlekly. V domě občas bouchly dveře, jak se obyvatelé vraceli domů. Kolem jedenácté už bylo všude ticho.
Matěj, ač nerad, se posadil na posteli.
„Matěji, nechoď!“zašeptala Klárka.
Zatvářil se jako voják odcházející na frontu, do jedné ruky vzal baterku, do kapsy zastrčil nožík a vykročil. S pevně semknutými rty vyklouzl za dveře na chodbu.

V tu chvíli dozrálo v Klárce pevné rozhodnutí. Vyskočila z postele a rozběhla se za bratrem.
„Co tu chceš?“ zablekotal Matěj, který neudělal od dveří ani pět kroků.
„Jdu s tebou,“ zašeptala sestra, „ve dvou se lépe ubráníme!“
„No nazdar,“ pomyslel si Matěj. „To mi ještě scházelo. Teď na tu půdu doopravdy musím.
Přece se před holkou neshodím.“
A tak vyrazili za sťatým handlířem společně. Postupovali pomalu, ale dveře půdy se přece jenom blížily. Srdce jim tlouklo až v krku a strachy skoro nedýchali. Matěj pomalu otevřel dveře na půdu. Zaskřípěly skoro jako na starém hradě. Klárka tlumeně vyjekla a pak, schovaná za bratrem, vstoupila do temného prostoru dýchajícího tajemstvím. Kdesi nad hlavou jim znepokojeně zavrkal holub a z hodin na nedaleké věži odtlouklo půl dvanácté. Matěj se zatím neodvážil rozsvítit ani baterku, a tak pomalu postupovali jen ve světle měsíce, dopadajícího na půdu z několika vikýřů.

Měsíc

  A potom to přišlo. Od jedné z věžiček, které zdobily střechu domu, se ozvalo zaskřípění. Nemohlo být pochyb, že někdo pomalu sestupuje po starých točitých schodech, které vedou právě do věžičky. Sourozenci se k sobě přitiskli a srdce se jim rozbušila jako kovářská kladiva.
Kroky se blížily k nim. Nebezpečí vzrůstalo každým okamžikem.
„Maminko!“ vyjekla náhle Klárka.
Matěj se málem zhroutil. Tak, jsou prozrazeni. Tohle nemohl sťatý handlíř v žádném případě přeslechnout. Jedině, že by byl sťatý a hluchý k tomu.

Potom zalila oba sourozence silná zář baterky: „Co tady děláte?“
Matěj, tetelící se hrůzou, vydechl. Ten hlas poznal. To je pan Rejnoch, co bydlí v prvním patře.
Zajíkavě a o překot se Matěj s Klárkou snažili vysvětlit, co je na půdu přivedlo

 

 

Pan Rejnoch se usmíval čím dál víc.
„Strašidlo jsem tady ještě nepotkal. A to sem chodím pěkně dlouho. Mám tady v té věžičce hvězdářský dalekohled a pozoruji oblohu. Jestli chcete, ukážu vám, jak vypadají hvězdy
zblízka.“
Samozřejmě, že chtěli.
Tak se noční výprava za strašidlem změnila v hvězdářské pozorování oblohy.
Ráno, když sourozenci vstávali do školy, mimochodem notně nevyspalí, Matěj se svěřil Klárce: „Až vyrostu, budu  ředitelem hvězdárny a ty mi budeš dělat asistentku!“

 

Odkazy: Časopis Nezbeda

 
SEO by Artio