Kamarád

Kamarád

   Malý Lukáš se narodil s kratší nožičkou, Tomáš zdravý jako buk. Do ústavu pro opuštěné děti se dostali v jeden den, několik měsíců po svém narození,

 

 

protože se jich jejich matky zřekly. Roky utíkaly a oba kluci rostli jako nerozluční kamarádi. Přišla škola a s ní i nepříjemnosti pro bázlivého Lukáše.
Spolužáci se mu zpočátku posmívali, že kulhá a nebrali ho mezi sebe při svých hrách. Ale tomu udělal brzký konec Tomáš. Urostlý a hbitý, inteligentní kluk, který dovedl každého posměváčka dokonale usměrnit a jasně dával najevo, že Lukáš je jeho kamarád. Tomáš byl vždy blízko něho, svým humorem ho často rozesmával, pomáhal mu s učením, spolu chodili do školy i ze školy, hráli si spolu a vyráželi na výpravy do přírody.

Do ústavu často přicházely manželské páry, které se seznamovaly s dětmi a braly si je často domů s tím, že by je mohly případně adoptovat.

Vozíčkáři

  O Lukáše se nikdo nezajímal a Tomáš si pokaždé vymyslel nějakou výmluvu, nebo začal zlobit, aby nikam  nemusel.
V případě doktora Turka a jeho manželky to udělal několikrát. Přesto to Turkovi nevzdávali a snažili se Tomáše přesvědčit.
Při jedné návštěvě si doktor Turek nechal Tomáše zavolat:
„Jsi opravdu čiperný kluk. Líbilo by se ti žít společně s námi? Budeš bývat u nás doma a po nějaké době bychom tě chtěli adoptovat. Co na to říkáš?“

Tomáš na chvíli ztratil řeč. Mít maminku a tatínka jako všichni ostatní spolužáci.
„Ach, a-a-ano, ano!“zamumlal. Ale najednou se všechna radost z jeho očí vytratila.

 

Kdo by se tady postaral o Lukáše?
„Já… moc vám děkuji,“ řekl. „Ale nemůžu odejít!“
A dřív než se doktor Turek mohl zeptat proč, odběhl.
Zakrátko ho doktor společně s vychovatelkou potkali na chodbě. Právě pomáhal Lukášovi obout speciální botu. Doktor zkoumavě pozoroval oba kluky. Pak položil Tomášovi ruku na rameno:„To kvůli němu nechceš odejít k nám,synku?“
„Hm, je to můj kamarád … já jsem všechno, co má,“ odpověděl chlapec.
Doktor Turek se zamyslel. Hlavou mu letěly představy, jak bude najednou u nich veselo, když si vezmou z ústavu kluky dva.

 

Odkazy: Časopis Nezbeda

 
SEO by Artio