Dělostřelecká tvrz Hůrka

Muzea
Dělostřelecká tvrz Hůrka

   Tvrz Hůrka se nachází na severním okraji města Králíky směrem na Hanušovice. Ještě do roku 2008 zde byl armádní sklad. Přístupný je vchodový objekt tvrze, ale i nadzemní části na nedalekém vrcholu kopce.

 

  Výstavba celého areálu dělostřeleckého srubu Hůrka byla zahájena v srpnu 1936. Stavba byla dokončena během 24 měsíců a společně s tvrzemi Bouda a Adam měla zajišťovat svou palebnou silou ochranu a podporu pěchotních srubů a malých pevnůstek na svém úseku hranice. Osádka měla čítat 424 mužů.  V říjnu 1938 byla část osádky donucena bez boje nedokončený objekt opustit.
 

Dělostřelecký srub Hůrka - vstupní objekt
 
  Za okupace se tvrz stala pokusným objektem pro německou armádu, zejména nadzemní části tvrze se staly cílem německých dělostřelců, za použití německých tajných zbraní – protibetonových střel Röchling. Objekty byla taky poškozeny vytrháním pancéřových částí, jako např. zvonů, střílen a kopulí. Koncem války byla zahájena přestavba podzemí na továrnu, kde se měly vyrábět letecké součástky. S tím byla spojena i výstavba pracovního tábora nedaleko vchodového objektu.
V 50. letech došlo k další devastaci objektů tvrze a to podnikem Kovošrot, který vytrhal zbylé zvony a střílny.
 

 dělostřelecký srubu Hůrka - K-S 11
 
  Součástí tvrze je vchodový objekt K-S12a, který v současnosti slouží jako vchod do muzea a v jeho blízkosti je i parkoviště pro návštěvníky. Před objektem stojí hala bývalého skladu, která navazuje na samotný bunkr.
  Další nadzemní objekty jsou volně přístupně na vrcholu kopce severně nad vchodovým objektem. Nachází se zde mohutný dělostřelecký srub K-S11 na jehož povrchu lze vidět poškození po zkouškách německého dělostřelectva s použitím protibetonových střel Röchling. Vnitřek objektu je velmi silně poškozen a není v současnosti přístupný.
  Nedaleko na vrcholu kopce jsou zbytky objektu se zapuštěnou a otočnou dělovou věží K-S12. Nad povrch vystupují dva ventilační zvony, ale šachta otočné věže je zabetonována. Podzemí objektu zůstalo v původním stavu bez poškození.

  Dělostřelecký srub Hůrka
 
  O něco níže na severním svahu kopce se nachází dva pěchotní sruby K-S10 a K-S13. Venek objektů je silně zdevastován vytržením kulometných zvonů a se stopami po postřelování a zkouškách demoličních náloží. Vnitřek srubu K-S10 zůstal zachován, ale K-S13 je uvnitř zavezen odpadem a sutí.
 

 Dělostřelecký srub Hůrka - pěchotní srub
 
  V expozici muzea lze mimo jiné shlédnout unikátní posuvná pancéřová vrata u vjezdu do tvrze a taky funkční šikmý výtah s vozíky pro přepravu munice.
 

Umístění - Pardubický kraj

Přístupnost:  autem na parkoviště v areálu vstupního objektu

Otevírací doba:  - otevřeno každý víkend (sobota a neděle) – se vstupy do podzemí v 11, 13 a 15 hodin. 
                           - ve všední dny je zavřeno, větší skupiny (minimálně 10 dospělých osob) na 
                             objednávku
min. 48h předem

 

Poloha na mapě:  Dělostřelecká tvrz Hůrka

Poloha GPS:  50°5'19.014"N, 16°46'11.269"E

Odkaz: Dělostřelecká tvrz Hůrka

 
SEO by Artio