Praha lednové vycházky 2018

Praha lednové vycházky 2016

   Při lednových procházkách 2018 v Praze se vydáme do Rudolfina, do Betlémské kaple ...

 

   6.1. Pankrác v proměnách času. Rychle se rozvíjející část Prahy s řadou výškových budov, parků i sídlišť. Vycházka vám poodhalí zajímavosti z historie, současnosti i budoucnosti této lokality. Dozvíte se třeba, jak dynamicky se tu vyvíjela hromadná doprava, a za dobré viditelnosti spatříte i Říp. Sraz v 14.00 na prostranství u kluziště před OC Arkády Pankrác (nad stanicí metra Pankrác).Vstupné 80 Kč, průvodce Mgr. Lukáš Nekolný.

7.1. Kde se točí peníze
. Historie bankovnictví je úzce spojena s obchodem a cestováním. Stopy bezhotovostního styku vedou do starověkého Egypta, kde se stvrzenky o uložení obilí v chrámu používaly jako platidlo. Později templářský řád poskytoval pro poutníky do Svaté země i pro účastníky křížových výprav služby, které jsou dnes známé jako směnky nebo depozitní certifikáty. Během vycházky se podíváme, kde se stavěly bankovní domy, vzájemně se podporující spolky i záložny. První spořitelna v Čechách vznikla 1819. Také zjistíme, jak kampeličky přišly ke svému jménu. A když peníze chyběly, podíváme, kam bylo možné zajít do zastavárny. Sraz v 10.00 na náměstí u kašny na Senovážném náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

7.1. Rudolfinum.
Na tento den nabízíme  prohlídku interiérů běžně nepřístupného objektu,( když nejdete na koncerty)..Projdeme si interiéry Rudolfina a povíme si o historii stavby ,historii České filharmonie a zajímavých osobnostech, které tady působily. Sraz ve 14.00 u postranního vstupu do budovy z Alšova nábřeží. Vstupné 100 Kč (včetně vstupného do objektu), průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

13.1. Zámek Chvaly - historické a kulturní centrum Prahy 9.
Prohlídka bývalé tvrze-zámku s návštěvou mimořádné retrospektivní výstavy Jiří Brdečka 100 let - Od Limonádového Joa k zázrakům animace. Prohlédneme si i zdejší kostel sv. Ludmily. Sraz v 10.00 na stanici Chvaly - autobusy 141, 220, 221, 222, 223 - jedna stanice za stanicí Černý Most.Vstupné 80 Kč+vstupné do tvrze 30 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

14.1. Novorenesance na Janáčkově nábřeží –
důstojný protějšek Národního divadla. Výrazné novorenesanční i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem řady významných českých architektů - Josefa Schulze, spjatého s dostavbou Národního divadla, Jana Zeyera, aj. a na jejich výzdobě se podílel i J.V.Myslbek. Žili zde J. Zítek, J. Mařák i bratři Medkové. Při vycházce se projdeme po nábřeží a nahlédneme za zajímavými stavbami i do přilehlých ulic. Sraz ve 14.00 na stanici tram 9, 22 Újezd ve směru od Národního divadla. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

20.1. Kouzlo pražských věží – Staroměstská mostecká věž.
Během našich vycházek budeme obdivovat pražské věže, kterými je město proslavené. Staroměstská mostecká věž Karlova mostu patří k nejkrásnějším věžím ve městě a byla inspirací pro celou řadu dalších staveb. Podíváme se dovnitř věže a řekneme si, k čemu všemu sloužila. Sraz v 10.00 před věží. Vstupné 80 + vstupné se slevou do věže 50 Kč, průvodkyně V. Králová.

20.1. Betlémská kaple – prohlídka interiéru.
U příležitosti vydání Dekretu kutnohorského 18.1.1409. Sraz ve 14.00 před Betlémskou kaplí. Vstupné 80 Kč + vstupné do objektu 60/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

21.1. Dvojvycházka Židovské město, Židé, židovské svátky a zvyky -
to vše hezky v klidu, pomalu a trochu do hloubky se zvýhodněným vstupným. Využijeme slevy na vstupném a rozdělíme si vycházku do dvou bloků, aby byl čas všechny informace řádně vstřebat a užít si .První blok (vycházka)  9.00-11.00 - Maislova synagoga, Pinkasova synagoga, Židovský hřbitov, obřadní síň Pohřebního bratrstva .Druhý blok (vycházka)12.00-14.00 - Klausová synagoga, Staronová synagoga, Španělská synagoga.Vstupné budeme kupovat samozřejmě hromadné, prosím přijďte včas. Jedna vstupenka bude platit na odpoledne i odpoledne. Sraz v 9.00 před informačním centrem, Maislova 38/15. Vstupné na obě vycházky dohromady 160 Kč + zlevněné vstupné do objektů ghetta 143 Kč, průvodkyně H. Čenková.

24.1. Tady kdysi stával – Staroměstské náměstí.
Během této podvečerní procházky se dozvíte, jak se změnilo Staroměstské náměstí, jaké objekty tady kdysi stály a kdy a proč odsud zmizely. Předmětem našeho zájmu bude Mariánský sloup, Krocínova kašna, Staroměstská radnice, Krennův dům a další. Sraz v 16.30 před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

27.1.Ostrov Kampa a Werichova vila.
Projdeme se po ostrově Kampa a zaměříme  se nejen na  literární tradice s tímto místem spojené, ale i na další souvislosti s historií Prahy. Pak nás již čeká nedávno nově otevřená Werichova vila, kterou si prohlédneme a připomeneme si její obyvatele – Josefa Dobrovského, Vladimíra Holana a především Jana Wericha. Sraz v 11.00 u Malostranských mosteckých věží. Pozor – přijďte včas, pro prohlídku vily je optimální počet 30 osob. Vstupné 80 Kč + vstupné do vily 90/50 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

27.1. Procházka Olšanskými hřbitovy III.díl -
volné pokračování prosincové vycházky. Na tomto hřbitově leží nejen mnoho známých významných osobností české historie, ale můžeme i obdivovat mistrovská díla tzv.funerálního umění. Sraz ve 14.00 před branou hlavního vstupu na Vinohradské ulici. Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

28.1. Osmičky v našich dějinách
- 860 let od královské korunovace Vladislava II. a jeho zakladatelské dílo. V novém roce 2018 pro vás otevíráme nový cyklus vycházek, první vycházka je již v této lednové nabídce.  Sraz v 11.00 před kostelem P. Marie pod řetězem na Maltézském náměstí. Vstupné 80 Kč + dobrovolné vstupné 20 Kč do kostela, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

28.1. Nositelé Nobelovy ceny v Praze.
Během vycházky si připomeneme „ nobelisty“ českého původu (např. Bertha Suttnerová, Jaroslav Heyrovský, Jaroslav Seifert), ale i cizince, kteří v Praze dobu pobývali (např. Albert Einstein, Vladimir Prelog, Thomas Mann). Kromě toho vzpomeneme na ty, kteří byli nominováni, ale nikdy Nobelovu cenu nedostali. Sraz ve 14.00 na Palachově náměstí u pomníku Antonína Dvořáka. Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

30.1. Svatby a „ rozvody „ českých panovníků.
Milenci a milenky korunovaných hlav, nemanželské děti českých panovníků. Královské sňatky , které se „povedly “ i ty, které se „nepovedly“ .Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Přednáška se koná od 16.30 v prostorách Klubu za starou Prahu v Juditině věži Karlova mostu (menší ze dvou věží na malostranské straně). Vstupné 80 Kč/ členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová


Dovolujeme si Vás pozvat na tuto březnovou akci:

3.3.2018 – Vycházka s následujícím koncertem.

Nejprve se projdeme po Novém Městě a ukážeme si církevní objekty, které tady byly založeny za Karla IV. a  koncipovány do tvaru kříže, což mělo zajistit nově založenému Novému Městu zdárný vývoj v dalších stoletích. Projdeme kolem klášterního areálu P. Marie a Karla Velikého, kostela sv. Apolináře, kostela a kláštera sv. Kateřiny a kostela P. Marie Na trávníčku. Posledním z pětice areálů jsou Emauzy, kde se pořádá od 17.00   koncert. I ten bude  rozhodně stát za to. Koncert Kytice slavných melodií uslyšíte  v podán třech tenorů, kteří vystupují pod jménem OPERA GENTLEMAN - TŘI TENOŘI. Jedná se o tyto umělce - Josefa Brindzáka  z  Národního divadla, Jána Kostelanského z  Národního divadla a  Milana Pelikána ze Státní opery. Koncert  za klavírního doprovodu Ahmada Jafara Hedara vám představí díla F. Lehára, R. Strausse, R. Wagnera, G. Verdiho a dalších.

Pozor máme omezený počet vstupenek.

Na akci se můžete hlásit již nyní na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , cena obě akce dohromady 380 Kč.
 
 

Více: ZDE

Umístìní: Praha

 
SEO by Artio