Zahájení sezony 2018 na Šternberku

Víkend v historických kostýmech na Šternberku

   Hrad Šternberk nás zve na zahájení návštěvnické sezony v sobotu 3.3.2018. Hrad bude otevřen každou březnovou sobotu.

 
Začátky prohlídek:
•    1. okruh "Liechtensteinské sbírky": 10.00 / 12.00 / 14.00
•    2. okruh "Jak se žilo na šlechtickém sídle": 11.00 / 13.00 / 15.00 (navazuje na první okruh)
 
Program:
•    Prohlídky prvního a druhého okruhu
•    první představení nově instalované tapiserie "Ideální krajina" ve velkém sále hradu
 
Vstupné:
•    1. okruh: 130 Kč / 90 Kč / 350 Kč
•    2. okruh: 120 Kč / 80 Kč / 320 Kč
•    Při zakoupení vstupenky na oba okruhy současně poskytujeme slevu!!!
 
Věříme, že si některou z březnových sobot naplánujete cestu na hrad Šternberk a zahájíte společně s námi novou návštěvnickou sezonu. Těšíme se na viděnou.
 
Tapiserie Ideální krajina
Na šířku téměř pětimetrová tapiserie patří do ojedinělého souboru tzv. verdur. Vedle figurálních tapisérií různorodých námětů se již od středověku setkáváme s velmi specifickým výtvarným typem obecně známým jako verdury. Jak již napovídá sám název, spojovaný s francouzským termínem vert či italským verde, což v obou případech znamená zelený, jde o tapiserie, jejichž hlavní námět tvoří zeleň nebo přesněji rostliny. Nejrůznější formy vegetace daly verdurám specifickou podobu, jejíž formy se v průběhu času proměňovaly.
Šternberská tapiserie se řadí k vlámskému typu nástěnného koberce. Byla utkána kolem roku 1680 ve významné manufaktuře Oudenaarde. Ta patřila k jedné z nejproduktivnějších dílen ve Flandrech. Autorsky se na ní podílela slavná tkalcovská rodina Van Verrenů.


Odkazy: Šternberk

Umístìní: Olomoucký kraj

 
SEO by Artio