Leden 2022 v muzeu Jihlava

Jihlava výstava Dráteníkův rok

  Muzeum Vysočiny Jihlava - nás v lednu 2022 zve do Jihlavy. Přednášky, výstavy ...

 

do 9. 1.     Od jara do zimy. Život předků očima panenek...
panenky Marie Žilové a Evy Jurmanové v autentických krojích představují výjevy lidových zvyků, rodinných obřadů i ukázky běžného života z venkovského prostředí v průběhu roku

do 9. 1.    Krajka psaná paličkami
výstava je průřezem z tvorby krajkářky Lenky Malátové, na které představí své práce z šesti knih Paličkování, jež vznikaly v letech 2004-2021

do 6. 2.         Photographia Natura 2021
18. ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma Atmosférické jevy

do 27. 3.    Trojí život keramiky
    výstava představující středověkou keramiku je jedním z výstupů rozsáhlého vědeckého projektu, na kterém se podílely instituce napříč Českou republikou

20. 1. – 27. 3.    Volání dálek
    výstava o expedicích a výzkumech společnosti Zoogeos Bohemia za 25 let jejího trvání

26. 1. – 27. 3.    Od kompaktát k reformaci. Jihlava v letech 1436-1567
    výstava připravená se Státním okresním archivem Jihlava

Kavárna

14. 12. - 23. 1.     Citáty v obrazech
propojení fotografií Ivety Vackové s citáty známých i neznámých filozofů

25. 1. – 6. 3.    Jihlava & „Jihlava“
    velkoformátové panoramatické fotoobrazy Jihlavy a přidružených obcí autora Milana Vilímka

Přednášky
20. 1.    Elektromagnetické vlny ve službách astronomie
přednáší Ing. Petr Dvořák, Ph.D., z CEITEC a VUT Brno, začátek v 17:00
Telč

do 31. 1.    Univerzita třetího věku. 15 let trvání.
    malý průřez dosavadní činnosti připravený k letošnímu výročí

do 31. 1.     Vánoce v přírodních materiálech
    vánoční ozdoby, dekorace a betlémy vytvořené z přírodních materiálů

do 6. 1.    Vůně svátků
výstava v Městské galerii Hasičský dům chce být poučením i inspirací
pro všechny kdo mají tradice rádi a dodržují je

Třešť
do 2. 2.            Vánoce u sousedů
            výstava představuje vánoční zvyky a tradice v různých zemích Evropy

 
SEO by Artio