výletníček levh výletníček prah
Tipy na výlet pro rodiny i jednotlivce, možnosti ubytování, rekreace a dovolené, hrady a zámky, zajímavá místa vhodná k navštívení. mapa CR Jihočeský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj
         
zámky - levd zámky - prad
dovolená - bslo001 dovolená - bslo002 dovolená - bslo003 dovolená - strslo zámky - strslo02 hrady - bslo004 zámky - bslo005 dovolená - bslo006
 
Tipy na výlet, dovolená v ČR - podle krajů 
Vloženo Foto = Fotografie

 
 

Podmínky a pravidla serveru

Tisk E-mail
Podmínky užívání serveru - Vyletnicek.cz

Podmínky a pravidla užívání serveru Vyletnicek.cz

Provozovatel:
J. Nedoma IČ: 76082725

Užíváním serveru Vyletnicek.cz souhlasíte s níže uvedenými podmínkami a zavazujete se tyto podmínky dodržovat, neporušovat je a tím nepoškozovat server Vyletnicek.cz, ani jiné uživatele a návštěvníky serveru.

Všeobecná část
Obsah serveru Vyletnicek.cz je pouze informační. Zde uvedené informace mohou obsahovat nechtěné nepřesnosti nebo textové chyby. Obsah stránek je průběžně doplňován a aktualizován bez předchozího upozornění uživatelů.

Reklamní prezentace v katalogu ubytování a stravování
Server Vyletnicek.cz umožňuje uživatelům a návštěvníkům serveru prezentovat a nabízet pronájem, nabídky ubytování a pohostinských služeb podnikatelských subjektů a soukromých osob na základě jejich objednávky o uveřejnění prezentace v Katalogu ubytování a stravování .
 
Smlouva o prezentaci v Katalogu ubytování a stravování je uzavřena odesláním objednávky provozovateli serveru a vstupuje v účinnost dnem obdržení úhrady za reklamní prezentaci na účet provozovatele serveru.
 
Prezentovaný objekt:
Prezentovaným objektem je pouze jeden ubytovací nebo stravovací objekt provozovatele tvořící ucelený areál. Další ubytovací nebo stravovací objekty stejného provozovatele ležící mimo tento areál jsou již posuzovány jako samostatné objekty a objednávají se samostatně.
 
Obsah prezentace:
V katalogu mohou být uvedeny následující údaje:
  -název objektu
  -funkční odkaz na webové stránky objektu
  -umístění objektu ( kraj, město/obec)
  -kapacita ubytování nebo stravování
  -forma ubytování nebo stravování
  -možnost ubytování domácího zvířete
  -popis objektu
  -cena za ubytování
  -možnosti koupání nebo lyžování v okolí objektu
  -fotografie objektu (max. 10 fotografií)
 
Povinnosti provozovatele serveru:
Provozovatel je povinný:
  -vložit prezentaci daného objektu na základě dodaných údajů objednatelem
  -zpřístupnit prezentaci v katalogu neprodleně po obdržení platby za prezentaci
  -neprodleně informovat objednatele o zpřístupnění prezentace
  -prezentovat daný objekt v Katalogu ubytování a stravování po dobu 1 roku ode dne informování o zaslání zprávy
   o zpřístupnění prezentace
  -upravovat informace o daném objektu na základě e-mailové žádosti objednatele
  -v případě odstoupení od smlouvy objednatelem vrátit poměrnou část uhrazené ceny za prezentaci daného objektu
  -udržovat fiunkčnost serveru a průběžně jej aktualizovat
 
Povinnosti objednatele prezentace:
Objednatel prezentace je povinný:
  -uhradit níže uvedenou cenu za prezentaci
  -v žádosti o prezentaci uvádět pravdivé informace. V případě uvedení klamných údajů a po výzvě o jejich úpravu je
   provozovatel serveru oprávněn pozastavit zobrazování dané prezentace bez nároku objednatele na vrácení poměrné
   části uhrazené ceny za prezentaci daného objektu
 
Cena za reklamní prezentaci:
Cena za reklamní prezentaci v Katalogu ubytování a stravování je 150,- Kč za kalendářní rok ( počítáno ode dne zveřejnění prezentace na serveru a od zaslání zprávy objednateli o zpřístupnění prezentace ). 
 
Odstoupení od smlouvy o reklamní prezentaci:
V případě opakovaného nebo závažného porušení ujednání této smlouvy má objednatel právo odstoupit od smlouvy před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě odstoupení objednatele nebo provozovatele serveru od smlouvy o reklamní prezentaci má objednatel nárok na vrácení poměrné části uhrazejné ceny za reklamní prezentaci.
 
Více informací o Reklamní prezentaci v katalogu ubytování a stravování ZDE.

Inzerce
1.  Server Vyletnicek.cz umožňuje uživatelům a návštěvníkům vkládat a vyhledávat inzeráty na nabízení, pronájem a  hledání ubytování a pohostinských služeb podnikatelských subjektů a soukromých osob.
Inzerce na serveru Vyletnicek.cz je poskytována uživatelům zdarma, mimo nadstandardní služby serveru na základě požadavku uživatele (
topování, zvýrazněný inzerát a www odkaz ).

Na serveru Vyletnicek.cz je zakázáno vkládat :
 - erotickou inzerci a na práci společnic a hostesek
 - loga firem, jak do textu inzerátu, tak jako obrázek, nebo součást obrázku
 - webové odkazy na stránky mimo placené odkazy ( viz bod 1. )

Inzeráty musí obsahovat více informací o předmětu inzerce. Není dovoleno vkládat neurčité inzeráty typu např.: "Více informací na tel. nebo e-mailu".
Firmy mohou inzerovat pouze konkrétní nabídky. Firmy nesmí inzerovat svou podnikatelskou činnost, své služby jakož ani firmu jako celek ( např. restaurace smí nabízet pouze konkrétní volné termíny pro akce a nikoli své služby a samotnou firmu, penziony mohou inzerovat konkrétní volné kapacity ubytování, ale nikoli své všeobecné služby a samotnou firmu.....)
            PRO INZERCI SLUŽEB A FIREM JE URČENA REKLAMNÍ PREZENTACE V KATALOGU UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Při vložení zakázaného typu inzerátu, budou inzeráty smazány bez upozornění uživatele a bez nároku na vrácení poukázané částky za služby serveru ( např. topování... ).

2.  Při porušení výše uvedených pravidel si provozovatel vyhrazuje právo inzerát přeřadit, upravit, nebo i smazat bez předchozího upozornění a v případě opakovaného porušení pravidel zamezit uživateli vkládání inzerce.

3.  K inzerátu mohou být bezplatně přidány až tři fotografie. Velikost jedné fotografie nesmí přesáhnout 150kb ( fotografie o velikosti nad 150kb nebudou k inzerátu připojeny ). Uživatel si inzeráty spravuje sám. Fotografie a text inzerátu lze dodatečně měnit a doplňovat po přihlášení na server. Inzerát je zobrazen 4 měsíce pokud jej uživatel sám nesmaže.

4.  Zadávání jednoduché inzerce na tomto serveru je možné pouze po registraci, která je bezplatná.

Registrace
Při registraci je po uživateli požadováno zadání údajů pro jednoznačnou identifikaci uživatele. Úplné a správné vyplnění registračních údajů je nutné pro další využívání služeb tohoto serveru. Potvrzením registrace uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly, že s nimi bezvýhradně souhlasí a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých registračních údajů dle níže uvedených pravidel.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel serveru Vyletnicek.cz využívá informace poskytnuté při registraci výhradně pro potřeby chodu serveru a neposkytuje je jiným osobám. Registrovaní uživatelé souhlasí s využitím e-mailové adresy k zaslání reklamních zpráv a informací o novinkách na serveru Vyletnicek.cz. Provozovatel serveru nevyžaduje od uživatelů a návštěvníků serveru žádné další informace o jejich osobách ( mimo registrace ). Pokud budou další informace poskytnuty formou ( e-mail, dotazníky, formuláře... ) nebudou tyto informace považovány za důvěrné a provozovateli je tímto sdělením udělen souhlas s jejich zveřejněním. Zároveň je provozovateli udělen souhlas s použitím, upravováním a zveřejněním těchto dat a materiálů na serveru Vyletnicek.cz.

Copyright
Veškeré textové materiály, obrazové data a obsah serveru Vyletnicek.cz jsou chráněny autorským zákonem s vlastnickým a uživatelským právem provozovatele. Názvy, loga, značky výrobků a služeb mohou být registrovány a dále chráněny. Uživatelé ( návštěvníci ) tohoto serveru mohou obsah a data na serveru prohlížet a vypisovat z něj pouze pro osobní ( nekomerční ) potřebu. Obsah těchto stránek není dovoleno ( až na výše uvedenou výjimku ) kopírovat, nebo jinak šířit bez písemného souhlasu provozovatele serveru.

Odpovědnost serveru
Provozovatel serveru pouze zprostředkovává inzerci a nenese vůči žádné straně odpovědnost za žádné škody způsobené použitím informací a odkazů z těchto stránek, včetně výdajů, vynaložených nákladů, ušlého zisku a jiných škod. Provozovatel nezaručuje přesnost a úplnost obsahu a spolehlivost jakéhokoli názoru, nebo rady a informací uvedených na těchto stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli chybu, nebo nepřesnost v textu opravit. Dále si vyhrazuje právo nezveřejnit, nebo odstranit ze serveru jakýkoli příspěvek, inzerát, nebo informaci pokud to bude v rozporu s pravidly tohoto serveru, se zákony ČR a dobrými mravy. Provozovatel neručí za obsah příspěvků a nekontroluje jejich obsah s výjimkou náhodné kontroly a uvedením do stavu dle uvedených pravidel.

Odkazy
Provozovatel serveru neodpovídá v žádném případě za obsah odkazů nacházejících se na serveru Vyletnicek.cz. Uživatel odpovídá za správnost a pravdivost jím vložených informací.

Aktualizováno: 12-01-14

 

 
E-počasí.cz
 
rekreace - bslo03 rekreace - bslo04 zámky - bslo05 výlet - strslo03 zámky - strslo04 rekreace - bslo06 výlet - bslo07 hrady - bslo08