výletníček levh výletníček prah
Tipy na výlet pro rodiny i jednotlivce, možnosti ubytování, rekreace a dovolené, hrady a zámky, zajímavá místa vhodná k navštívení. mapa CR Jihočeský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj
         
zámky - levd zámky - prad
dovolená - bslo001 dovolená - bslo002 dovolená - bslo003 dovolená - strslo zámky - strslo02 hrady - bslo004 zámky - bslo005 dovolená - bslo006
 
Tipy na výlet, dovolená v ČR - podle krajů 
Vloženo Foto = Fotografie

 
 

Český Krumlov

Tisk E-mail
Města
Český Krumlov - zámek

   Středověké město Český Krumlov se rozkládá v esovitých meandrech řeky Vltavy asi 20 km Jižně od Českých Budějovic. První zmínky o městě se datují z poloviny 13. století. Osídlení břehů Vltavy se ale datuje od doby kamenné, přes dobu bronzovou, Kelty až po Slovany.

 

   Obchodní trasy podél řeky Vltavy vedly přes území, které původně patřilo Slavníkovcům, později Přemyslovcům, od kterých jej dostali Vítkovci, kteří vlastnili Krumlov společně s nově založenými sídly Nové Hrady, Rožmberk a Třeboň a byl jejich již čtvrtým hradem. Samotné město vznikalo ve dvou stavebních etapách. První etapou vznikala spontánně část města pod hradem ( nazývaná Latrán ), kterou osídlili poddaní, kteří zajišťovali hospodářský chod hradu. Druhá část města byla jako obchodní osada s obdélníkovým náměstím s uličkami vybíhajícími z rohů náměstí a směřujícími k hradbám města. Tato část města byla postavena tzv. na zelené louce, kde ještě žádné sídliště nebylo postaveno a byla poprvé zmíněna v r 1274. Již od počátků města zde byly zastoupeny národnosti jak české, tak i německé. První písemné zmínky o městě jsou z listiny Jindřicha I. z Rožmberka z r. 1309. Po vymření krumlovské větve Vítkovů si Jindřich z Rožmberka vymohl na králi převedení krumlovského panství do držení Rožmberků. 

  Za vlády Rožmberků doznaly hrad i město největšího rozmachu, jak v rozvoji řemesel a obchodu, ale i získáním různých městských práv, jako např. právem trhovým, mílovým nebo várečným, tak i ve výstavbě honosných měšťanských domů, masných krámů a konání jarmarků ( dvakrát do roka ). Ke konci 15. století dostal Krumlov povolení ke konání pravidelných týdenních a výročních trhů.  V tomto období se zde také začíná těžit stříbro. Začátkem 17. století jej PetraVok z Rožmberka z důvodu svého zadlužení postoupil císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Po třicetileté válce jej císař Ferdinand II. Habsburský roku 1622 daroval rodu Eggenberků za jejich podporu v průběhu třicetileté války. Rod Eggenberků měl Krumlov v držení 3 generace a po jejich vymření počátkem 18. století dědí Krumlov rod Schwarzenberků.
  Až do 19. století nebyl Krumlov průmyslovým centrem a proto si z velké části zachoval svůj renesančně barokní charakter a kromě zboření městského opevnění a městských bran ( až na jednu – Budějovickou ) se jeho centra dotkly stavební úpravy pouze v malé míře.

Český Krumlov - brána

   V r. 1963 byla vyhlášena městská památková rezervace a od r. 1992 je centrum města zařazeno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Český Krumlov - kostel sv. Víta

  Kostel sv. Víta najdete nedaleko břehu Vltavy. Původní malý kostel byl založen začátkem 14. stol. ale na popud Petra I. z Rožmberka byla započata v r. 1340 jeho přestavba do tvaru síňového trojlodí s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách. V těchto sakristiích  nalezneme kapli Vzkříšení a kapli sv. Jana Nepomuckého. Na západní straně průčelí kostela je vystavěna věž, která je v přízemí opatřená hranolovými románskými okénky a jejíž průřez v horních patrech přechází do osmibokého tvaru. Poslední pseudogotické patro věže pochází z let 1893 – 1894. V presbytáři a hlavní lodi kostela můžete shlédnout síťovou klenba parléřovského typu, která je vzpomínkou na katedrálu sv. Víta na Pražském hradě. Výstavba kostela byla ukončena až po husitských válkách a kostel byl vysvěcen r. 1439.

Odkaz:  Kostel sv. Víta
 

  Kostel sv. Jošta byl postaven na místě původní kaple, nebo kostelíka sv. Jošta, založeného před rokem 1334. Původní kostelík byl součástí rožmberského panského špitálu. Jeho přestavba na renesanční chrám byla zahájena r. 1596 Petrem Vokem z Rožmberka pod vedením architekta Domenico Benedetto Cometta z Eckthurnu. Po přestavbě měl kostel podobu nesymetrického dvoulodí s kruchtou nad užší jižní lodí. V roce 1598 byl kostel, nově zasvěcený sv. Trojici a byl věnován krumlovským protestantům. V roce byl 1602 kostel předán jezuitům, kteří zde až do zrušení svého řádu v roce 1773 vedli správu. Začátkem 17. stol. byl chrám zasvěcen sv. Joštu a sv. Anežce. Za josefinských reforem byl kostel roku 1787 zrušen a uzavřen.
  V roce 1790 by kostel prodán krumlovskou městskou radou v dražbě. Věž zůstala vlastnictvím obce. Budova kostela byla přestavěna na měšťanský dům s várečným právem. Při přestavbě na konci 18. stol. byl zbořen presbytář, byly vyhloubeny sklepy a byla zvýšena úroveň přízemí. Roku 1802 byl objekt přestavěn na kasino s výčepem a tanečním sálem v patře. Na začátku 20. stol. byl objekt využíván jako obytný dům. Ve dvacátých letech 20. stol. zde firma Baťa zřídila prodejnu.
Přes všechny přestavby zde lze nalézt prvky gotického kostela jako např. původní klenby chrámu se štukovými žebry a původními sokly pilířů ve sklepeních.

Odkaz:  kostel sv. Jošta
 

Český Krumlov - kostel sv. Jošta
Český Krumlov - Kašna na náměstí u Morového sloupu

  Kašna na náměstí u Morového sloupu – původní dřevěná nádrž na vodu z pol. 15. stol., byla v 70. letech 16. stol. nahrazena kamennou kašnou a která zde zůstala zde až do roku 1844. Kašna měla tvar mnohoúhelníku ( asi osmihranu ) se středovým kamenným sloupkem z kterého vytékala voda. Z důvodu špatného stavu byla kašna zrušena a postavena nová v horní části náměstí kolem Morového sloupu. Kamenná kašna šestibokého půdorysu, obklopuje Morový sloup, který byl postaven na začátku 18. století na památku ukončení epidemie moru z let 1680-1682. Sloup zdobí sochy ve dvou řadách. V horní řadě můžete vidět sochy sv. Václava, sv. Víta, sv. Jana Evangelisty, sv. Judy Tadeáše a v řadě dolní sochy sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána, sv. Kajetána a sv. Rocha od pražského sochaře Matěje Václava Jäckela, jehož dílem je i socha Panny Marie na vrcholu středového sloupu.

Odkaz:  Kašna na náměstí u Morového sloupu
 

  Město Český Krumlov je zajímavé svou zachovalou tváří středověkého města s úzkými a malebnými uličkami vedoucími k dominantě města, zámku Český Krumlov, ktarý se tyčí na skále uprostřed města a je nepřehlédnutelný z kteréhokoli místa ve městě.


Umístění: Jihočeský kraj;  asi 20 km Jižně od Českých Budějovic

Přístupnost:  Mikulov leží na hlavní cestě z Českých Budějovic směrem na Šumavu

Odkaz:  www.ckrumlov.cz

Poloha na mapě:  Ukázat na mapě


Český Krumlov - panorama

 
< Předch.   Další >


 
E-počasí.cz
 
rekreace - bslo03 rekreace - bslo04 zámky - bslo05 výlet - strslo03 zámky - strslo04 rekreace - bslo06 výlet - bslo07 hrady - bslo08