výletníček levh výletníček prah
Tipy na výlet pro rodiny i jednotlivce, možnosti ubytování, rekreace a dovolené, hrady a zámky, zajímavá místa vhodná k navštívení. mapa CR Jihočeský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj
         
zámky - levd zámky - prad
dovolená - bslo001 dovolená - bslo002 dovolená - bslo003 dovolená - strslo zámky - strslo02 hrady - bslo004 zámky - bslo005 dovolená - bslo006
 
Tipy na výlet, dovolená v ČR - podle krajů 
Vloženo Foto = Fotografie

 
 

Kutná Hora

Tisk E-mail
Města
Kutná Hora

   Město Kutná Hora je jedním z našich nejstarších měst. Již na konci 10.stol. zde byly raženy mince, pravý rozkvět ale Kutná hora dostala v 13. stol., kdy zde propukla „stříbrná horečka“ a na začátku 14.stol. se v Kutné Hoře razily mince pro celé České království.

 

   V průběhu staletí se střídaly roky rozkvětu, bohatství s roky útlumu těžby stříbra, s válkami a nepokoji. V 15. stol. se Kutná Hora stala svědkem zvolení Vladislava Jagellonského Českým králem. V této době zde král často pobýval a konalo se zde množství sněmů, z nichž nejznámější je Kutnohorský náboženský mír, který nastolil náboženskou toleranci. Průmyslovou revoluci město zaspalo a velký požár na poč. 19.stol. napáchal velké množství škod, ale díky obětavým lidem, umělcům, ale i obyčejných lidí se do dnešních dnů zachovalo velké množství památek na jednom místě. Ne nadarmo je Kutná Hora na Seznamu kulturního dědictví UNESCA
Ve městě je plno památek a zajímavých historických staveb:

  Kostnice se nachází v části Kutné Hory zvané Sedlec. Je zajímavá tím, že je zde použito k výzdobě spodní kaple lidských kostí a lebek. Koncem 13. stol dovezl opat zdejšího kláštera hrst posvátné hlíny z hory Kalvárie, kde byl ukřižován pán Ježíš a rozesel ji po místním hřbytově. Od té doby se zde nechávali pohřbívat lidé z širokého okolí, ale i ciziny. Ale většina kostí pochází z obětí moru který vypukl v Čechách začátkem 14. stol. a později z dob husitských válek. První zmínky o výzdobě jsou ze 17. století. Později byla výzdoba několikrát upravována a dnešní podoba výzdoby je z roku 1870, kterou provedl řezbář František Rint z České Skalice. Celkové množství kostí je odhadováno na pozůstatky 40 000 lidí.
 

Umístění: Kutná Hora - Sedlec

Otevírací doba: duben - září  8-18 hod 
                          říjen - březen  9-17 hod 
                          listopad - únor  9-16 hod

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč

Odkaz: www.kostnice

Kutná Hora - Kostnice
Kutná Hora - Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

  Katedrála Nanebevzetí Panny Marie je součástí bývalého Sedleckého kláštera. Historie kostela sahá do začátku 14.stol. V té době se jednalo o jednu z nevětších a nejnákladnějších staveb, které se v té době v Čechách nacházely. V dobách husitských válek byl klášter vypálen a s ním i kostel. Pořádné obnovy se dočkal až v 17. a 18.stol. Na konci 18.stol. byl klášter uzavřen a v chrámu vznikl sklad mouky. Později byl obnoven převzal funkci farního kostela.
Při pohledu na katedrálu musíme uznat, že v dnešní době by bylo velmi těžké něco tak krásného postavit.
 

Umístění: Kutná Hora - Sedlec

Otevírací doba: každý den mimo neděle 9-17 hod 
                          ( při návštěvě Kostnice i katedrály sleva na vstupném )

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč

Odkaz: www.katedrala

  Chrám Sv. Barbory - Počátky stavby jsou datovány do roku 1388, kdy byla započata stavba architektem Janem Parléřem. Do počátku Husitských válek byla stavba vystavěna do poloviny dnešní výšky, tak že až do roku 1547, kdy byla dostavěna střecha střední lodi chrámu, do chrámu pršelo. Vzhledem k tomu, že v Kutné Hoře začínalo docházet stříbro, nebyl chrám dostavěn do zamýšlené velikosti. Konečné úpravy stavby, které vidíme v dnešní době byly provedeny až v roce 1905. Vnější oblouky a pilíře zdobí roztodivná fauna s netopýry, žábami a harpiemi. Vnitřek chrámu nás pčívítá dokonalou akustikou podbarvenou světlem, které sem proniká přes barevné vitáže.
 

Umístění: Kutná Hora - okraj města

Otevírací doba: leden - březen 10-16 hod 
                          duben - říjen -   9-18 hod 
                          listopad - prosinec  10-16 hod

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč

Odkaz: www.chramsvatebarbory.cz

Kutná Hora - Chrám Sv. Barbory

  Kaple Božího těla se nachází se v blízkosti chrámu sv. Barbory. Původně se jednalo o hřbitovní kapli s nádherným gotickým stropem. V pozdější době zde byla varhanářské dílna a v dnešní době, po důkladné rekonstrukci je kaple využívaná na občasné kulturní akce a pro turistické prohlídky.

Kutná Hora - Kostel sv. Jana Nepomuského

  Kostel sv. Jana Nepomuského poznáme na první pohled, protože se výrazně liší od ostatních historických staveb a stojí zde od pol. 18.stol. Stavba se nachází nedaleko Kamenného domu a v jeho průčelí můžeme v postranních nikách vidět sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Uvnitř chrámu můžeme na stropě shlédnout vzácnou malbu, která nám přiblíží legendu o sv. Janu Nepomuckém.
 

Umístění: Kutná Hora - město centrum

Otevírací doba: duben, červen - říjen -   10-17 hod 
                          květen -   9-17 hod 
                          listopad - březen  na objednávku

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč

Odkaz: www.kostel-nepomuckeho

  Kamenný dům je jednou z nejvýznamějších gotických památek v Čechách. Stavba pochází z 15.stol. a v počátcích byl sídlem horního hofmistra, který nechal původní dům výrazně přestavět. Při prvním pohledu uvidíme výrazný štít zdobený např. erbem města nebo znakem havířského cechu. V dnešní době se zde můžeme seznámit se životem a kulturou v horním městě v 17. až 19. stol.
 

Umístění: Kutná Hora - město centrum

Otevírací doba: duben a říjen -   9-17 hod 
                          květen, červen a září -   9-18 hod  
                          červenec a srpen -   10-18 hod 
                          listopad - 10-16 hod

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Odkaz: www.kamenny_dum

Kutná Hora - Kamenný dům
Kutná Hora - Kamenná kašna

  Kamenná kašna se nachází na malém náměstíčku v centru města. Kašna zde stojí od konce 15.stol. a připomíná nám dobu, kdy nebylo samozřejmostí otočit kohoutkem a nabrat si vodu v pohodlí domova. Voda byla do města vedena několika kilometrovým dřevěným potrubím až do nádrže kolem které byla postavena Kamenná kašna. Jde o bohatě zdobený dvanáctiboký kamenný hranol uprostřed malého náměstíčk nedaleko Morového sloupu.
 

Umístění: Kutná Hora - město centrum

Otevírací doba: celoročně volně přístupná

  Morový sloup je barokní dílo jezuitského sochaře Bauguta, která je památkou na morovou nákazu, která zde byla počátku 18.stol. Na vrcholku sloupu nalezneme sochu Panny Marie Immaculaty a na bocích plastiky havířů.
 

Umístění: Kutná Hora - město centrum

Otevírací doba: celoročně volně přístupný 

Kutná Hora - Morový sloup
Kutná Hora - Kostel sv. Jakuba

  Kostel sv. Jakuba Vás uvítá svou vysokou štíhlou věží ( 86m ) a stojí zde od začátku 14.stol. Původně projektovaná stavba měla mít věže dvě, ale druhá věž nebyla nikdy dokončena. Výzdoba kostela v podobě jak ji můžeme vidět se datuje do 17. a 18. stol. Tvoří gotická a renesanšní díla, jako např. reliéf Kristus a bratři Zebedeovi z roku 1678, obraz Poslední večeře Páně z roku 1515, obraz Sv. Trojice z roku 1734 nebo oltář Stětí Sv. Jakuba z roku 1752.
 

Umístění: Kutná Hora - město centrum

Odkaz: www.kostel-svateho-jakuba

  Hrádek pochází z poč. 14.stol. a prvky opevněného objektu si zachoval dodnes. Původní tvrz byla v průběhu 14.-15. stol. přestavěna na honosné sídlo.
  V dnešní době zde sídlí muzeum stříbra a Vy si můžete vybrat ze dvou okruhů prohlídek. V muzeu Stříbra na Hrádku se seznámíte s tím, jak se ruda těžila, jak se zpracovávala a postupně měnila ve stříbro, taky se zde dozvíte jak se žilo havířům. Při prohlídce se i z Vás stanou havíři, protože máte možnost se podívat do pravé stříbrné štoly. Na cestu každý dostane hornický oděv – perkytli, helmu na hlavu a baterku. Je to velmi názorná a taky naučná cesta do podzemí, kde se doslova zastavil čas.

Upozornění: Prohlídka štoly je nevhodná pro lidi trpící klaustrofobií. 

Umístění: Kutná Hora - město centrum

Otevírací doba: duben a říjen -   9-17 hod 
                          květen, červen a září -   9-18 hod  
                          červenec a srpen -   10-18 hod 
                          listopad - 10-16 hod

Vstupné:  - I. okruh: plné 60 Kč, snížené 30 Kč
                - II. okruh: plné 110 Kč, snížené 70 Kč
                - I.+II. okruh: plné 130 Kč, snížené 80 Kč

Odkaz: www.hradek

Kutná Hora - Hrádek

  Město Kutná Hora má velkou historickou a kulturní hodnotu a může se právem pyšnit zápisem do Seznamu kulturního dědictví UNESCA.

Umístění: Středočeský kraj;  asi 7km od Kolína ( na půl cesty mezi Pardubicemi a Prahou )

Odkaz:  www.kutnahora.cz

Poloha na mapě:  Ukázat na mapě

 
< Předch.   Další >


 
E-počasí.cz
 
rekreace - bslo03 rekreace - bslo04 zámky - bslo05 výlet - strslo03 zámky - strslo04 rekreace - bslo06 výlet - bslo07 hrady - bslo08