výletníček levh výletníček prah
Tipy na výlet pro rodiny i jednotlivce, možnosti ubytování, rekreace a dovolené, hrady a zámky, zajímavá místa vhodná k navštívení. mapa CR Jihočeský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj
         
zámky - levd zámky - prad
dovolená - bslo001 dovolená - bslo002 dovolená - bslo003 dovolená - strslo zámky - strslo02 hrady - bslo004 zámky - bslo005 dovolená - bslo006
 
Tipy na výlet, dovolená v ČR - podle krajů 
Vloženo Foto = Fotografie

 
 

Uherské Hradiště

Tisk E-mail
Města
Uherské Hradiště - náměstí

   Uherské Hradiště se nachází 25km jižně od krajského města Zlín. První osídlení v nivě řeky Moravy se datuje již v době kamenné. V 8.-9. zde na křižovatce obchodních cest vznikl ostrovní pevnostní systém.

 

Sídelní areál na území dnešního Starého Města, Uherské Hradiště a sadů patřil k centrům Velké Moravy. Z důvodů nepřátelských nájezdů v 13. stol. bylo královskými rádci a olomouckým biskupem vybráno jako místo k obraně proti nájezdům ostrov na němž stála kaple sv. Jiří a pár rybářských chatrčí. Původní město bylo koncipováno jako pevnost a bylo založeno 15. října r. 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II. Prvními osadníky nově vzniklého města byli osadníci z nedalekých trhových vsí Kunovic a Starého Města. Toto dvojí osídlení dalo charakter vzhledu výstavby města , kdy byly založeny dvě trhové osady s pravoúhlými náměstími, které propojovala tzv. Prostřední ulice, uprostřed které byla postavena  v r. 1296 městská radnice. Charakter toho uspořádání staveb se zachoval až do dnešních dnů.
Nové město nemělo od začátku ustálený název. V r. 1258 bylo nazváno Novým Velehradem, ale od tohoto názvu bylo koncem 13. stol. upuštěno a začalo nazývat Hradištěm. Přívlastek uherské se začal používat až ke konci 17. století.

  Součástí opevnění a vstupu do města byly tři brány z kterých se do dnešní doby dochovala pouze brána nazývané Zadní nebo Shořelá, kterou do dnešních dob známe jako Matyášovu bránu. V průběhu staletí prošlo Uherské Hradiště historickým vývojem, který byl narušován boji s nepřáteli českého státu, jako např. vpádu Kumánských hord, tureckým vpádům, nebo dobytí města pruskými vojsky v r.1742.

Uherské Hradiště - Matyášova brána

  Funkci pevnosti přestalo město plnit koncem 18. století, ale teprve v pol. 19. století začalo větší rozšiřování města vně městských hradeb. 

 V centru města a jeho blízkém okolí je velké množství památek:

Uherské Hradiště - Galerie

  Galerie Slováckého muzea  - se nachází na  severním okraji centra města a je v objektu bývalé vojenské zbrojnice, postavené v barokním stylu ve 20. letech 18. stol. Po zrušeni pevnosti sloužila jako skladiště, pošta a vojenská nemocnice. Po rekonstrukci slouží od r. 1962 jako galerie výtvarných umění. Nádvoří a výstavní sály slouží k pořádání koncertů.

  Kaple sv. Šebestiána – najdeme ji v jižní části Palackého náměstí a byla postavena jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v r. 1715 vojenskou posádkou města. Z důvodu přestavby náměstí byla v r.1969 přesunuta o několik metrů stejným způsobem jaký byl později použit pro stěhování Děkanského kostela v Mostě.

Uherské Hradiště - Kaple sv. Šebestiána
Uherské Hradiště - Kaple sv. Šebestiána

  Kostel sv. Františka Xaverského – je dominantou Masarykova náměstí a je součástí komplexu budov tvořících tzv. Jezuitskou kolej. Byl postaven v druhé pol. 17. stol. Janem Jeronýmem Canevalem podle projektu Dominika Orsiho. Interiér kostela je vyzdoben barokními obrazy a plastikami Jana a Jiřího Heintsche, Ignáce Raaba a Ondřeje Schweigla.

  Lékárna U Zlaté koruny - najdeme v severní části Masarykova náměstí a jde o barokní přestavbu dvou měšťanských domů na začátku 18. stol, které byly propojeny pseudorenesanční fasádou zdobenou sgrafitovou výzdobou. V přízemí budovy najdeme lékárnu v jejímž interiéru můžeme vidět nástropní fresky a štukatury z 18. stol.

Uherské Hradiště - Lékárna U Zlaté koruny
Uherské Hradiště - Kašna na Masarykově náměstí

  Kašna na Masarykově náměstí  -  najdeme ji v severním rohu Masarykova náměstí a jde o barokní kašnu vytvořenou na začátku 18. stol. sochařem Václavem Tenderem. Centrální sloup kašny tvoří propletená těla delfínů s píniovou šiškou na vrcholu sloupu. V současnosti si zde můžete prohlédnout pouze kopii kašny, protože originál byl v r. 1979 přemístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea

  Hotel Slunce – se nachází na Masarykově náměstí v sousedství lékárny U Zlaté koruny a je jedinou renesanční stavbou dochovanou ve městě. Pochází z roku 1578. Původním určením byla jako skladiště soli. Po několika náročných přestavbách slouží v současnosti jako ubytovací a obchodní centrum.

Uherské Hradiště - Hotel Slunce
Uherské Hradiště - Nová radnice na Masarykově náměstí

  Nová radnice na Masarykově náměstí – nachází se v jižním rohu Masarykova náměstí. V budově postavené v letech 1891-1893 městskou spořitelnou podle plánů architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla sídlí v současnosti Městský úřad města Uherské Hradiště.

  Stará radnice - dominantou Prostřední ulice propojující Mariánského náměstí a Masarykovo náměstí. je šikmá věž Staré radnice s funkčními věžními hodinami. Počátky stavby sahají do 14. stol., ale budova radnice byla několikrát přestavována.

Uherské Hradiště - Stará radnice
Uherské Hradiště - Kostel Zvěstování Panny Marie

  Kostel Zvěstování Panny Marie – najdeme ho v severovýchodním rohu Mariánského náměstí a je součástí areálu františkánského kláštera. Původní stavba kostela pochází z přelomu 15. až 16. stol., ale v 17. a 18. stol. byl radikálně přestavěn. Poslední opravy kostela proběhly po poškození povodněmi v r. 1997.

  Kašna na Mariánském náměstí – najdeme ji jižně od Morového sloupu, který se nachází uprostřed Mariánského náměstí. Jde o barokní kašnu z konce 17. stol. od sochaře Karla Josefa Rossiho

 

Uherské Hradiště - Kašna na Mariánském náměstí
SvatUherské Hradiště - Morový sloup

  Morový sloup - se nachází uprostřed Mariánského náměstí naproti Prostřední ulice propojující Mariánského náměstí a Masarykovo náměstí. Je upomínkou na morové epidemie ve městě. Pochází z let 1718-1721 od sochaře Antonína Rigy. Jde o čtvercovou stavbu na jejímž vrcholu středového sloupu je postava Panny Marie Imaculaty a na rohových podstavcích můžeme vidět sochy sv. Karla Boromejského, sv. Františka Xaverského, sv. Floriána a sv. Petra z Alcantary a na čelní straně plastiku sv. Rosalie

  Židovská synagoga (dnes Knihovna B. B. Buchlovana)  - se nachází na severozápadním okraji městského centa. Pochází z r. 1875, ale v r. 1904 byla secesně přestavěna. Za 2. svět. války byla zdemolována. Po válce byla opravena a sloužila ke kulturním účelů a od r. 1967 slouží jako městská knihovna.

 

Uherské Hradiště - Židovská synagoga

  Uherské Hradiště se nachází v centru Moravského Slovácka s bohatou historickou a kulturní tradicí na kterou se snaží navázat i dnes pořádáním různých akcí, jako např. Letní Filmová škola...

Umístění - Zlínský kraj, asi 25 km jižně od Zlína

Odkaz : www.mesto-uh.cz

Poloha na mapě:  Ukázat na mapě

 
< Předch.   Další >


 
E-počasí.cz
 
rekreace - bslo03 rekreace - bslo04 zámky - bslo05 výlet - strslo03 zámky - strslo04 rekreace - bslo06 výlet - bslo07 hrady - bslo08